Creant històries digitals


Creant Històries Digitals és un projecte de formació, investigació i innovació educativa sobre els usos i aportacions dels relats digitals multimedials en processos d’ensenyament i aprenentatge formal.
Professors i estudiants aprenen a produir les seves pròpies històries fent ús d’algunes tecnologies d’informació i comunicació. El resultat és un vídeo curt i emotiu, sobre fets reals o ficticis, bé de la pròpia vida o bé sobre temes que formen part del currículum escolar, on es barregen la veu pròpia, fotografies noves o antigues, vídeos casolans o creats durant el curs, dibuixos, textos o altres recursos expressius potents per a motivar a nens i adults.
Aquest vídeo es publica a Internet, per tal de poder tenir la oportunitat de compartir la història personal i la pròpia creació.
En el projecte interessen sobretot, però no de manera exclusiva, aquells relats tradicionals, essencialment no interactius, que expliquen històries de vida autèntiques basades en l’experiència personal, i que són creats per persones novelles, és a dir, sense coneixements professionals sobre l’escriptura de relats o la producció audiovisual o multimedial.

A qui es dirigeix:
  • a estudiants d’últims anys d’Educació Bàsica Primària i de tots els cursos de Secundària i Batxillerat.
  • a professors o persones vinculades a activitats educatives o formatives.

Objectius:
  • Desenvolupar la capacitat narrativa i creativa, l’apropiació dels recursos informàtics i la inserció en la cultura tecnològica.
  • Impulsar l’alfabetització digital amb processos i pràctiques individuals i col·lectives que estan immersos en la creació d’històries digitals.
  • En el cas de docents, conèixer els possibles usos educatius dels relats digitals, els seus avantatges pedagògics i didàctics, i la metodologia de creació que poden utilitzar amb els seus alumnes.

En aquest lloc web es presenten algunes de les històries produïdes durant els cursos realitzats, únicament amb fins educatives. Alguns van ser fets en 2009 i 2010 per adolescents que cursen Educació Secundària Obligatòria (ESO) en l’IES SEP Esteve Terradas i Illa de Cornellà. Uns altres van ser creats per professors de Primària, Secundària o de cicles de Formació Professional de diversos instituts, que van participar en un curs ofert durant el primer semestre de 2010.

(Font: http://projectescitilab.eu/edulab/cat/?page_id=42)