Memòria Jornada Creant Històries Digitals


El passat 17 de febrer de 2011 l’Edulab va realitzar, a les instal·lacions del Citilab de Cornellà, una jornada sobre els usos educatius dels relats digitals multimedials a Espanya, dirigida a mestres de Primària i Secundària; estudiants de llicenciatura, màster o doctorat de Formació del Professorat, Pedagogia, Educació Social o Treball Social; pedagogs, mestres o altres professionals interessats en el tema.
Els objectius eren els següents:
  • Conèixer els possibles usos, tipus i aportacions dels relats digitals multimedials i multimodals, especialment de caràcter personal (històries de vida), quan són realitzats en contextos o amb propòsits educatius.
  • Aportar propostes didàctiques i metodològiques per a afavorir l’aprenentatge centrat en els subjectes que aprenen fent relats digitals.
  • Identificar i cohesionar projectes innovadors, experiències, persones i institucions interessades en el tema, que permetin potenciar l’ús educatiu dels relats digitals.
  • I donar a conèixer l’abast i els resultats del projecte d’innovació, formació i investigació Creant Històries Digitals de l’Edulab.

La jornada va reunir 15 experts i més de 80 assistents, entre ells alguns docents i alumnes que han realitzat relats digitals. A més, va contar amb la presència, en hores puntuals, d’alguns familiars dels estudiants i directius de les institucions educatives a les quals pertanyen. D’aquesta menera, es va constituir en un espai per a debatre sobre el concepte i l’ús dels relats digitals, sempre amb finalitats i en contextos educatius:
  • en educació formal, amb professorat i alumnat de primària, ESO, batxillerat i universitat,
  • en educació social, amb immigrants i persones en risc d’exclusió social,
  • i en processos d’educació permanent, al llarg de la vida.
Així, la jornada es va desenvolupar com una excel·lent oportunitat per donar a conèixer les diverses experiències, per a establir contactes i per reconèixer altres formes de pensar i treballar els relats digitals, permetent identificar futures línies d’investigació, innovació i acció entorn la temàtica dels relats digitals.

Descarregar memòria (Document PDF en castellà)
Veure fotos de la jornada
Veure resum Conferències, panell i ponències
Veure Materials i enllaços disponibles

(FONT: http://projectescitilab.eu/edulab/cat/?page_id=565)