-

Temes personals de caire general:

Sobre descobriments o aprenentatges
Sobre el que fem o ens agrada
Sobre esdeveniments o reptes
Sobre fets ficticis
Sobre llocs
Sobre personatges
Sobre reflexions sobre un fenomen o tema


Més temes particulars:
Un dia en la meua vida
La persona que ha canviat la meua història