-

Decàleg per a contar una bona història digital

(Idees tretes de: http://www.scribd.com/doc/45149771/Digital-Storytelling-eBook-Microsoft)

 1. Busca una història per relatar o fes la que t'aconsella el professor
 2. Mapeja la teua història: Com vols contar-la? Des del present al passat o vice-versa? Identifica els elements claus i ordena'ls des del començament de l'acció -possible presentació dels personatges, possible conflicte-, el desenrotllament i el final o desenllaç de l'acció. Utilitza una graella per al guió o l'storyboard on planifiques la imatge, l'àudio i el text oral o escrit.
 3. Captura l'atenció de l'audiència des del primer moment i mantín-la: algunes històries comencen amb una pregunta dramàtica, d'altres amb una imatge o idea impactant. Busca la manera de generar l'interès i de crear noves expectatives al llarg del relat. Genera preguntes o suspens durant la història.
 4. Narra la història únicament des del teu punt de vista. És la manera de persuadir els altres a veure les coses des de la teua comprensió del món. Així és que cal que investigues sobre el tema que vols narrar fins a esdevenir un expert.
 5. Usa un llenguatge fresc i vívid.Sigues clar i concret. Utilitza metàfores i comparacions per a ajudar l'audiència a comprendre a nivells més profunds.
 6. Introdueix les emocions, les teues i les de l'audiència. Cada història té un to o sentiment emocional que afecta a l'audiència. Concreta quin sentiment és el teu i com l'expresses amb paraules, imatges i sons o música.
 7. Utilitza la teua pròpia veu en l'àudio.La teua veu és el tret distintiu del relat. Sigues tu mateix/a, ben natural, en relatar la història. Com si parlares. És una forma de comprometre't i comprometre l'audiència en allò que contes.
 8. Selecciona amb cura les imatges i els sons que utilitzes. Cada imatge, so o música evoca una resposta diferent en l'audiència. Controla l'efecte que poden provocar de manera aïllada i combinada.
 9. Sigues tan breu com pugues. El repte és provocar sensacions poderoses en l'audiència. No intentes contar-ho tot. Selecciona detalls o esdeveniments que perfilen i la història i la fan àgil. Deixa que l'audiència siga activa i emplene els buits que deixes en la narració.
 10. Assegura't que la història tinga un bon ritme. El ritme és el cor de les històries, si no, esdevenen avorrides. Has de plantejar-te quin tipus d'història narrar (acció o descripció, reflexions, etc.) i modificar el tempo amb músiques vàries, efectes de so, zooms en la imatge, durada diferent de les imatges, silencis i durada de l'àudio de veu, etc. l
external image subtitle_storyboarding.jpg
Developing your Digital Story* Pre-writing: brainstorming, collecting images, researching, outlining, and storyboarding
 • Drafting: creating a script and developing form
 • Revising: modifying images and organization
 • Editing: timing, images, and narration
 • Publishing: the final product
What is Storyboading?
Storyboards are visual representations that aid in the the creation process of digital storytelling. Storyboards lay out images in sequential order to create the the flow of the production. They can also include technical aspects and explanations of design. The following flowchart demonstrates how the basic scenes from a digital story might be organized.
external image storyboard_image01.jpg

And then when all of the scenes have been planned, a more detailed storyboard can be created. This gives the digital story developer a much clearer idea of what elements will go into their digital and how they will fit together.
external image storyboard_image02.jpg
Click on the image abobe to view a more detailed version-